Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brezovica 1
Iný názov
Kaštieľ Berzeviczyiovcov
Lokalita
obec Brezovica, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančná kúria zo 17. storočia. Kúria je prízemný podpivničený objekt s obdĺžnikovým pôdorysom a oválnou vežou pristavanou k juhovýchodnému nárožiu. Koncom 19. storočia bolo pribudované severozápadné krídlo a vymenené boli vstupné a okenné otvory. [1]
 

V 60. rokoch 20. storočia ešte mala kúria na hlavnej fasáde stĺpový portikus so štyrmi stĺpmi, ktorý bol zakončený trojhranným krepovaným frontónom. [2]
 

V roku 2000 bola kúria výrazne poškodená požiarom, ktorý zničil strechu a stropy. V nasledujúcich rokoch bola stavba čiastočne obnovovaná. [3]
 

Z pôvodnej stavby sa okrem obvodových múrov a klenieb suterénu zachovala iba veža a kozub. Pravouhlý renesančný kozub má subtílne stojky s jedným ústupkom a bohato profilovanú rímsu nad prekladom. Jeden z ohňom nezničených trámov má zachovanú rytú výzdobu – florálny dekor a nápis, z ktorého je zrejmé, že určitú prestavbu kúrie financoval Alexander Berzeviczy, uvedený v poškodenom nápise. Alexander sa v prameňoch spomína v rokoch 1761 – 1773 a je prvým známym vlastníkom kúrie. V prvej polovici 19. storočia objekt vlastnila Mária Berzeviczyová, rodená Máriássy. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Brezovica nad Torysou – kúria (č. ÚZPF 268/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2020. Autorka: PhDr. Judita Čechová. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla nie je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v západnej časti obce.
Fotogaléria
Brezovica zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1900)Brezovica zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1903)Brezovica zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1920)Brezovica foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovica foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovica foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovica foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovica foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovica foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovica foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovica foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovica foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovica foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovica foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovica foto © Viliam Mazanec 7/2012
Poznámky
[1] SABOL, Dominik: Renesančné kúrie v Brezovici. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 4, s. 51.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 221.
[3] SABOL, Dominik: Renesančné kúrie v Brezovici. s. 51.
[4] SABOL, Dominik: Renesančné kúrie v Brezovici. s. 51 - 52.
[5] www.pamiatky.sk (29.4.2023)
Bibliografia
SABOL, Dominik: Renesančné kúrie v Brezovici. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 4, s. 49 - 52.
www.brezovicanadtorysou.sk
GPS
49.145182, 20.838846
49°008'42.7"N 20°050'19.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk