Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brezovička - Kostol sv. Martina z Tours
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Brezovička, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol z konca 13. storočia a začiatku 14. storočia, v období náboženských sporov bol striedavo protestanský a katolícky. Po roku 1713 bol barokizovaný a v rokoch 1857 – 1859 rozšírený kaplnkou sv. Vendelína a prefasádovaný v klasicistickom slohu. Kostol je jednoloďová stavba s presbytériom štvorcového pôdorysu, zaklenutým jedným poľom gotickej krížovej klenby. Rebro je klinové, vyžľabané. Medzi loďou a presbytériom je lomený víťazný oblúk. Loď má rovný strop a na severnej strane pristavanú klasicistickú kaplnku z roku 1857. Hranolová veža na západnom priečelí má v hornej časti úzke strieľne zo 16. storočia. Vonkajšie hladké steny členia termálne okná. Kostol je obohnaný múrom. [1]
 

Hlavný oltár je pseudogotický s obrazom sv. Martina od K. Švestku z roku 1889. Na predele sú menšie obrazy sv. Jozefa, Petra, Pavla a Jána Nepomuckého od toho istého autora. Kazateľnica je klasicistická z čias prestavby kostola s neorokokovou rokajovou ornamentikou. Renesančný kamenný epitaf Jána Berzeviczyho a jeho manželky s aliančným erbom je z roku 1638. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na kopci v západnej časti obce.
Fotogaléria
Brezovička - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovička - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovička - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovička - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovička - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 7/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 223.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 223.
Bibliografia
SUCHÝ, Ľubor – SABOL, Dominik: Prestavby stredovekých kostolov v čase reformácie v regióne Šariša na príklade unikátnych nálezov stropov v Župčanoch a Brezovičke. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 28. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018. s. 171 – 180.
www.brezovicka.sk
GPS
49.129431, 20.849168
49°07'46.0"N 20°50'57.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk