Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brhlovce
Lokalita
obec Brhlovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kaštieľ, ktorý postavili v roku 1756. Neskôr sa uskutočnili menšie úpravy. [1] Pri požiari v roku 1917 zhorel kaštieľ a 13 domov. [2]
 

Kaštieľ je dvojpodlažná, voľne stojaca obdĺžniková stavba dvojtraktovej dispozície, ktorá má na oboch dlhých fasádach plytký stredný rizalit. V rizalite dvorovej fasády je honosné schodište vedúce k reprezentačným miestnostiam. Krátke bočné fasády majú štyri okná, hlavná a dvorová fasáda deväť až jedenásť okien v pravidelnom rytme. V miestnostiach na prízemí sú kláštorné a valené klenby s lunetami. Miestnosti na poschodí majú rovné stropy so štukou. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Brhlovce – kaštieľ a hospodárska budova (č. ÚZPF 2169/0) – architektonicko-historický výskum - rok 2009. Autori: Mgr. Ľuboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Brhlovce foto © Imrich Kluka 8/2010Kaštieľ Brhlovce foto © Imrich Kluka 8/2010Kaštieľ Brhlovce foto © Imrich Kluka 2/2011Kaštieľ Brhlovce foto © Imrich Kluka 2/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 224.
[2] www.brhlovce.sk (23.7.2013)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 224.
[4] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
Bibliografia
www.brhlovce.sk
GPS
48.218207, 18.739033
48°0 13' 5.55", 18°0 44' 20.52"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk