Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brhlovce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Brhlovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol postavený v 19. storočí. Sieňová pozdĺžna stavba obdĺžnikového pôdorysu s predstavanou hranolovou vežou. Priestor je zaklenutý drevenou korýtkovou klenbou. Vstupný portál s kamenným ostením. [1] Fasády sú hladké. Veža je zakončená ihlanom.
 

Oltár z druhej polovice 19. storočia s obrazom Getsemanskej záhrady. Kazateľnica a organ sú z druhej polovice 19. storočia. [2]
 

Kostol patril kalvínskej cirkvi. Rodín tohto vierovyznania však pomaly ubúdalo, podľa záznamov v cirkevnej kronike tu bolo v roku 1813 už len niekoľko osôb kalvínskeho vierovyznania, v celku tri rodiny. V roku 1843 hlásili tunajšie kalvinské rodiny matkocirkvi na Bore, že ich kostol je spustnutý a opraviť ho nevládzu. Za týmto účelom vyslaná deputácia však žiadnu peňažnú podporu vyprosiť nemohla, a preto v roku 1855 kostol predali evanjelicko – augsburgskej cirkvi za 460 zlatých. Malý zvon, ktorý bol majetkom dvoch starých žien, s ich uzrozumením bol prenesený na Bor. [3]
 

Stavaný bol v románskom slohu s 2-2 oknami po stranách, mal dva vchody. V čase, keď evanjelická. cirkev kostol kúpila, nemal dnešnú podobu, bola to vlastne len modlitebňa veľkosti 4.80 m x 3.70 metrov. Veža nebola, iba primitívna zvonica s jedným zvončekom, ktorý si po odkúpení kostola evanjelickí cirkevníci kúpili v roku 1857 a nachádza sa na veži aj dnes. [4]
 

Až v rokoch 1911 - 1912 si dali cirkevníci kostol opraviť, predĺžiť smerom k hradskej asi o 5 metrov a bola k nemu pristavená veža, ktorá je vysoká 16 metrov. Kostol má teraz štyri okná so svetlosťou 150 x 80 cm. Horné tri tabuľky boli z farebného skla, ostatné z obyčajného skla. Po zväčšení kostola bol postavený i nový oltár, náklad znášala rodina Jána Sabu. Po stranách oltára sú dve sošky, uprostred obraz, znázorňujúci výjav, ako anjel podáva kalich utrpenia Ježišu Kristu v Getsemanskej záhrade. Je to dar Kataríny Bielikovej, dva trojramenné svietníky dal darom Ladislav Bielik. Asi uprostred kostola visí päťramenný luster, ktorý venoval Štefan Tunák. Pod vežou je drevený chór, vybudovaný tiež v roku 1912. [5]
 

Na veži boli tri zvony. Najmenší bol kúpený podľa nápisu na ňom v roku 1857. Nápis na ňom bol maďarský a znel: „Készítette T. Borfő E.V. Fiok Egyház 1857“. V roku 1912 kúpila rodina Gažiová jeden väčší k nemu, tento však bol cez prvú svetovú vojnu rekvirovaný, zostal len menší starý zvon. V roku 1924. si zadovážili cirkevníci dva nové zvony, menší je dar od rodiny Lavrinczovej a Gažiovej, väčší si kúpila cirkev. Nápis na strednom znie na jednej strane: „Liali Bratia Fischer v Trnave 1924“.Na protistrane: „Ján Gaži a Ján Laurinc E. V. A. V. Cirkvi dolnobrhlovskej“ a „Aj prijduť brzo a odplatia mna se mnou. Zjev. XXII. 12“ Najväčší zvon nesie nápis: „Kdižť jest Bůh s nami i kto proti nám. Rím.VIII. 31.“ „Liali Bratia Fischer v Trnave“ a na druhej strane: „K sláve Boha najvyššieho E. V. A. V. daro cirkev dolnobrhlovská.“ [6]
 

Cirkevníci sa snažia zachovať kostol v pôvodnej podobe. Veža smeruje na severovýchod a oltár na juhozápad. Ku kostolu vedú kamenné schody so zábradlím, vedené z hlavnej cesty. K hlavnému vchodu vedú ďalšie schody. [7]
 

Rozmery kostola zostali nezmenené od roku 1912 a to 9,8 m x 3,7 m. Veža s výškou 16 m je tiež nezmenená a vchádza sa do nej z predsiene. Vo veži sa nachádzajú zvony na elektrický pohon. [8]
 

Loď kostola presvetľujú štyri oblúkové drevené okná, delené na podlhovastý a polkruhovitý tvar. [9]
 

Maľovku exteriéru tvorí sivá štuková omietka s bielym pásom, ktorý rámuje tvar kostola. Orámované sú aj okná a nad oknom na veži je biely kruh, kde boli kedysi pravdepodobne hodiny. [10]
 

Strecha nad hlavnou loďou je valbová, pokrytá plechom, nafarbeným na červeno. Strecha nad vežou je tiež z plechu, natretým na červeno. Na vrchole strechy sa nachádza kríž. Z predsiene sú vyvedené schody do veže a je v nej umiestnené ovládanie zvonov a elektrické ističe. [11]
 

Interiér hlavnej lode je jednoduchý, steny sú bielej farby, strop je modrý a visí z neho päťramenný pozlátený luster. Podlaha je vydláždená, pokrytá červeným kobercom. Oltár je modrosivej farby s bielymi a žltými prvkami. Je na ňom umiestnený obraz, na ktorom je kľačiaci Ježiš Kristum, ktorý sa modlí v Getsemanskej záhrade a anjel mu podáva kalich utrpenia. Po stranách sú dve malé sošky a na oltári sú trojramenné pozlátené svietidlá. Kazateľnica je postavená pri oltári a je murovaná, sivej farby. V kostole sa nachádzajú drevené lavice. [12]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V mesiaci jún 1981 si miestni cirkevníci opravili časť kostola. Škridla na kostole bola nahradená plechom, ktorý bol natretý farbou. Finančné náklady na prevedenie týchto prác si platili občania sami z vlastných prostriedkov. [13]
 

V roku 1990 bola do kostola zavedená elektrická inštalácia na elektrické ovládanie zvonov. [14]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na návršiu kedysi nazývanom ,,Horvát parlag", tvoriac akoby stred obci Dolné Brhlovce. [15]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 224.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 224.
[3 - 15] www.brhlovce.sk/cirkev-v-obci.html (13.2.2018)
Bibliografia
www.brhlovce.sk
GPS
48.213816, 18.738546
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk