Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brieštie - zvonica
Lokalita
obec Brieštie, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Drevená zvonica pochádzajúca zo začiatku 20. storočia. Jednoduchú zrubovú a rámovú stavbu štíhlej konštrukcie ukončuje strieška kupolovitého tvaru pokrytá medeným plechom, ktorá skrýva starší zvon z roku 1722. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Zvonica sa používa najmä pri pohreboch a vždy koncom decembra, keď oznamuje príchod nového roku. [2]
Prístup
Stojí v malej podhorskej obci, ktorá svoj názov odvodzuje od staroslovenského pomenovania stromu brest – „berest“. [3]
Poznámky
[1 - 3] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 168.www.pamiatkynaslovensku.sk