Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brodské - Kostol sv. Antona Pustovníka
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Brodské, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1731 – 1750 s použitím múrov staršej gotickej stavby, z ktorej sa zachoval uzáver presbytéria. Sakrálny objekt rozšírili v roku 1862 a vtedy postavili aj novú vežu. Ide o jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria, bočnými kaplnkami a predstavanou vežou. Uzáver je zaklenutý lunetovou klenbou zo začiatku 16. storočia. V lodi sú pruské klenby s medziklenbovými pásmi z 18. storočia. Fasáda je hladká, členená polkruhovo zakončenými oknami. Secesne vybavená veža s korunnou rímsou má polygonálnu nadstavbu s nárožnými vežičkami a neorománskou arkatúrou. [1] Veža má pilastre a je zakončená zvonovitou prilbou.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z prvej polovice 20. storočia. Zo starého zariadenie zostali obrazy sv. Anny, Navštívenia Panny Márie a sv. Antona od A. Jandu z konca 19. storočia. Kazateľnica a krstiteľnica sú klasicistické z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Brodské - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Jiŕí Fiedler 10/1983Brodské - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Jiŕí Fiedler 10/1983Brodské - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Jiŕí Fiedler 10/1983Brodské - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Jiŕí Fiedler 10/1983Brodské - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Jiŕí Fiedler 10/1983
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 225 - 226.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 226.
Bibliografia
www.brodske.sk
GPS
48.690954, 17.008867
48°41'27.4"N 17°00'31.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk