Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brodzany - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Brodzany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený koncom 17. storočia alebo začiatkom 18. storočia na starších základoch. Veža bola nadstavaná v roku 1735. Bočné kaplnky pristavali v roku 1757. Klasicistická úprava fasád sa uskutočnila v rokoch 1789 – 1790. Opravy prebehli koncom 19. storočia a po roku 1945. Ide o jednoloďový priestor s oválnym pôdorysom presbytéria, s dvoma bočnými, koso umiestnenými kaplnkami a vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté kupolou, loď pruskými klenbami so štukovými obrazcami. Výmaľba je neskorobaroková z konca 18. storočia s iluzívnou architektúrou a priehľadom na Najsvätejšiu Trojicu. Fasády majú lizénové rámovanie. Veža vytvárajúca na štítovom priečelí mierny rizalit je zastrešená ihlancom, ktorý dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. [1]
 

Hlavný oltár je barokový, riešený do konkávy, so stĺpovou architektúrou, s obrazom Všetkých svätých. Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého je neskorobarokový z roku 1797. Bočný oltár s obrazom Panny Márie Karlovskej je neskorobarokový z druhej polovice 18. storočia. Baroková socha Madony je z 18. storočia. [2]
 

V ohrade kostola sa kedysi nachádzali kamenné plastiky sv. Štefana kráľa a sv. Ladislava zo začiatku 19. storočia v retardovanom barokovom slohu. [3]
 

Už v stredoveku mali Brodzany vlastný kostol a faru. Kostol sa spomína v súpise pápežských desiatkov z tridsiatych rokov 14. storočia a v pápežskom zozname fár z roku 1463. Vzácnou pamiatkou na stredoveký kostol zostal gotický zvon z roku 1487 s plastickou podobou erbu Brogyányiovcov, visiaci v kostolnej veži. Neskôr sa kostol stal filiálkou farnosti v susednom Krásne. [4]
 

Pôvodný stredoveký kostol bol barokovými prestavbami v 17. a 18. storočí postupne rozširovaný a nadstavovaný. Prestavbu zrealizovali vtedajší svetskí patróni kostola Kvassayovci. V krypte kostola sú pochovaní niektorí členovia rodiny Kvassayovcov, jedna z náhrobných platní z krypty s menami Ladislava Kvassaya a jeho manželky Clary Bossanyi, zdobená erbami oboch rodín, sa nachádza vo vstupnom priestore kostola. [5]
 

Kostol ako filiálka farnosti Krásno patrí do Nitrianskej diecézy. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Brodzany - Kostol Všetkých svätých foto © Ľuboš Repta 8/2019Brodzany - Kostol Všetkých svätých foto ©  Ľuboš Repta 8/2019Brodzany - Kostol Všetkých svätých foto ©  Ľuboš Repta 8/2019Brodzany - Lurdská jaskyňa pri kostole foto ©  Ľuboš Repta 8/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 226.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 226.
[4 - 6] www.brodzany.sk/pre-navstevnikov.html (11.9.2019)
Bibliografia
www.brodzany.sk
GPS
48.607845, 18.344311
48°36'28.2"N 18°20'39.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk