Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brunovce
Lokalita
obec Brunovce, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskororenesančný kaštieľ s barokovými doplnkami. Ide o dvojpodlažnú stavbu, pôvodne štvorkrídlovú, dnes trojkrídlovú s nárožnými vežami a ústredným rizalitom situovaným na osi vstupnej a parkovej fasády, v ktorom je umiestnený kamenný portál s pilastrami a rímsou. Kaštieľ je ukončený rovnou atikou, ktorá obieha celú budovu a pôvodne bola oblúčiková. Narožné veže dostali pri barokovej prestavbe cibuľovité kupoly. Na prízemí bočnej severnej fasády je do parku otvorená pilierová arkádová chodba. V dvorovom trakte sa nachádza malá kaplnka Nanebovzatia Panny Márie s manieristickými štukami z druhej polovice 17. storočia. Po zbúraní štvrtého krídla kaštieľa bolo oratórium kaplnky prestavané a na priečnej stene napodobnený pôvodný štukový strop. V kaplnke je barokový oltár z čias okolo roku 1700 s ústredným obrazom Nanebovzatia Panny Márie. Na stenách pri oltári visia voľné barokové obrazy Blažených a Zatratených z Posledného súdu z roku 1700. Pri vstupnej bráne do parku je rokokové súsošie sv. Jána Nepomuckého, z druhej polovice 18. storočia, postavené na spoločnom podstavci. Okolo kaštieľa je anglický park. [1]
 

Kaštieľ postavili Bercsényiovci v druhej polovici 17. storočia, na mieste bývalého dreveného poľovníckeho kaštielika Forgáchovcov. V rokoch 1695 - 1697 ho upravili a zariadili novým nábytkom. Kaštieľ mal pôvodne uzavretú štvorkrídlovú dispozíciu s hranolovými nárožnými vežami a vonkajšie opevnenie s vodnou priekopou napájanou z Váhu. V prvej polovici 18. storočia ho kúpil P. Šándor zo Slávnice a čoskoro ho zbarokizoval. Pri barokovej úprave vymenil pôvodnú oblúčikovú atiku za rovnú. V 19. storočí založili anglický park a zbúrali jedno krídlo kaštieľa. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1983 sa začala pamiatková obnova objektu. [3]
 

Brunovce - kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 1186/1) - architektonicko‐historický výskum - rok 2023. Autor: Mgr. Luboš Kürthy. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce. Na družstvo 125.
Fotogaléria
Kaštieľ Brunovce zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1912)Kaštieľ Brunovce zp © Jiří Fiedler, archív (dobová pohľadnica, začiatok 20. storočia)Kaštieľ Brunovce foto © Imrich Kluka 6/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 226.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 54.
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 54.
[4] www.pamiatky.sk (1.5.2024)
GPS
48.672238, 17.853630
48°0 40' 20.06", 17°0 51' 13.07"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk