Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brusnica - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Brusnica, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1794. Opravovaný bol v roku 1909, 1932, 1935 a po roku 1945. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. V interiéri sú pruské klenby a klenbové pásy, ktoré dosadajú na pilastre. Okná a dvere majú segmentové zakončenie. Hladké fasády sú zakončené podstrešnou rímsou, ktorá ako kordónová obieha aj vežu. Hrany lode a veže sú skosené. Nízka a široká veža je krytá cibuľovitou strechou. Nad presbytériom sa nachádza malá strešná vežička. [1]
 

Hlavný oltár s predstavaným ikonostasom pochádza z čias stavby kostola a retarduje rokokové ornamentálne prvky. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 227.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 227.
GPS
49.154751, 21.699368
49°09'17.1"N 21°41'57.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk