Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brusno - Kostol sv. Ondreja
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Brusno, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol postavený v 15. storočí. Zväčšili a na novo ho preklenuli počas baroka v roku 1744 a 1766. Ide o jednolodie s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Presbytérium, ktoré bez triumfálneho oblúka prechádza do lode, rozšírili v roku 1744. Loď má pruské klenby. Murovaný organový chór na pilieroch pochádza z roku 1766. Steny kostola sú zaistené vonkajšími opornými piliermi a tiahlami. Vežu v roku 1936 zvýšili podľa návrhu Ing. S. Uhra. Z gotického kostola sa zachoval južný portál lode a portál do sakristie, oba so sedlovým nadpražím z druhej polovice 15. storočia. Výmaľba interiéru z roku 1934 je od Ľ. Schrameka a z roku 1936 od Františka Ritza, opravená J. Miklóšom v roku 1953. [1] Veža je zakončená ihlancom. Fasády kostola sú hladké.
 

Hlavný oltár, kazateľnica i krstiteľnica sú tirolskou rezbárskou prácou, dovezenou v roku 1903. Na hlavnom oltári sa nachádza obraz sv. Ondreja apoštola od A. Šolmanna. Organ z roku 1904 je od firmy Rieger. [2]
 

Kostol sv. Ondreja v Brusne pravdepodobne nie je prvou bohoslužobnou budovou na území svätoondrejskej farnosti. Najpresvedčivejším dôkazom tejto skutočnosti sú zaujímavé nálezy, o ktorých sa niekdajší svätoondrejský farár Ján Súmrak zmieňuje: „ Do cintorína (pri kostole) sa vstupovalo voľakedy cez murovanú a zasklepenú predsieň (átrium), ktorá sa už začala pomaly rúcať a preto bola v roku 1858 rozobratá. Kameň z nej bol použitý na opravu cintorínového múru a na stavbu kaplnky sv. Kríža pri vchode do cintorína. Pri tejto príležitosti našli sa vo fundamentoch predsiene rozličné kresané kamene natreté červenou farbou z oblúkov kostolných okien a okrem toho ešte aj jeden ťažší kameň s okrúhlou vykresanou hlbinou, ktorý sa teraz používa na rozdúchavanie ohňa v sakristia voľakedy mohol slúžiť na uchovávanie svätenej vody. To všetko je zjavným dôkazom toho, že voľakedy na mieste terajšieho kostola pred jeho postavením stál najstarší kostol alebo jestvovala kaplnka väčších rozmerov.“ [3]
 

Konštatovanie vtedajšieho farára však nemusí byť správne. Architektonické články, ktoré spomína mohli pochádzať aj z gotického obdobia súčasného kostola. Archívne pramene totiž okrem dodnes zachovaného kostola o nejakom inom kostole alebo nejakej kaplnke vo Svätom. Ondrejovi nad Hronom nič nehovoria. [4]
 

Podľa najstarších zmienok kostol na kopci vo Svätom Ondrejovi možno iba menších rozmerov rozhodne stál v roku 1515. Farská kronika hovorí, že kostol už stál v roku 1503. Dokazuje to aj testament niekdajšieho hlavného komorského grófa v Banskej Bystrici a veľkého mecéna kostolov Michala Königsbergera, ktorý zo svojej pozostalosti venoval na najnutnejšie jeho potreby 20 zlatiek. Podľa hist. Schematizmu v tom čase bol už vraj „pfarrkirche” – farský kostol. To isté tvrdí aj vdp. Anton Zárevúcky vo svojom dejepisnom elaboráte. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na kopci v strede obce.
Fotogaléria
Brusno - Kostol sv. Ondreja foto © Jana Lacková 12/2018Brusno - Kostol sv. Ondreja foto © Jana Lacková 12/2018Brusno - kryté schodisko vedúce ku kostolu foto © Jana Lacková 12/2018Brusno -  kryté schodisko vedúce ku kostolu foto © Jana Lacková 12/2018Brusno - Kostol sv. Ondreja foto © Jana Lacková 12/2018Brusno - Kostol sv. Ondreja foto © Jana Lacková 12/2018Brusno - Kostol sv. Ondreja foto © Jana Lacková 12/2018Brusno - Kostol sv. Ondreja foto © Jana Lacková 12/2018Brusno - Kostol sv. Ondreja foto © Jana Lacková 12/2018Brusno - Kostol sv. Ondreja foto © Jana Lacková 12/2018Brusno - Kostol sv. Ondreja foto © Jana Lacková 12/2018Brusno - Kostol sv. Ondreja foto © Jana Lacková 12/2018Brusno - Kostol sv. Ondreja foto © Jana Lacková 12/2018Brusno - Kostol sv. Ondreja foto © Jana Lacková 12/2018Brusno - Kostol sv. Ondreja foto © Jana Lacková 12/2018Brusno - Kostol sv. Ondreja foto © Jana Lacková 12/2018Brusno - Kostol sv. Ondreja foto © Patrik Kunec 3/2019Brusno - Kostol sv. Ondreja foto © Patrik Kunec 3/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 455.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 455.
[3 - 5] http://new.brusno.fara.sk/historia/historia-farnosti/ (3.1.2019)
Bibliografia
www.brusno.sk
GPS
48.795198, 19.381438
48°47'42.7"N 19°22'53.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk