Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brvnište - Cintorínska kaplnka
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Brvnište, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistická kaplnka postavená v polovici 19. storočia. [1] Menší murovaný sakrálny objekt s predstavanou vežou a rovným oltárnym uzáverom. Fasády sú hladké. Veža má segmentovo ukončené zvukové okná a stanovú strechu.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v nike spomína ľudovú barokovú sochu Madony z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 229.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 229.
Bibliografia
www.brvniste.sk
GPS
49.212091, 18.426716
49°12'43.5"N 18°25'36.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk