Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brzotín - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Brzotín, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne ranogotická stavba z druhej polovice 13. storočia, pravdepodobne s románskym jadrom. Sakrálny objekt bol prestavaný v polovici 14. storočia, v roku 1420 a koncom 15. storočia. Ďalšie úpravy kostola sa uskutočnili v roku 1723, keď pristavali severnú bočnú loď a po požiari v roku 1790, keď pri oprave fary opravili aj kostol. Vtedy zvýšili múry, zaklenuli priestor hlavnej lode, zväčšili okná a spevnili stavbu opornými piliermi. Súčasne lučenský zvonolejár B. Stephanides odlial nové zvony. J. Iserle renovoval vežu kostola v roku 1804. Ten istý staviteľ postavil v roku 1806 aj malú arkádovú prístavbu. Vchod do krypty pristavali v roku 1830 a nové zvony získal kostol v roku 1857 preliatim starých zvonov lučenským zvonolejárom J. Heidenbergerom. Kostol reštauroval v roku 1888 rožňavský staviteľ F. Szilvássy. Prístavbou bočnej lode v roku 1723 vznikol dvojloďový priestor. V osi pôvodnej lode je plocho zakončené presbytérium s gotickou krížovou rebrovou klenbou z polovice 14. storočia. Profil rebier je klinový s ledva badateľným výžľabkom. Hlavná loď má pruské klenby (1790 – 1791), bočná loď je zaklenutá hrebienkovou krížovou klenbou (archaizmus z roku 1723). Ostatné priestory majú valené klenby. [1]
 

Fasády sú hladké, spevnené operákmi, iba veža zakončená ihlancom má lizénové a pilastrové členenie. Kostol je obohnaný obranným múrom so strieľňami. Kazateľnica je neskorobaroková z druhej polovice 18. storočia s murovaným parapetom a dreveným volútovým baldachýnom. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 spomína v interiéri kalich z roku 1631, renesančno-barokový a oltárnu barokovú prikrývku z červeného hodvábu z roku 1695.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Fotogaléria
Brzotín - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2012Brzotín - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2012Brzotín - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2012Brzotín - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 230.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 230.
Bibliografia
www.obecbrzotin.sk
GPS
48.630044, 20.497261
48.630044,20.497261
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk