Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brzotín - Kostol sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Brzotín, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol, ktorý bol postavený v rokoch 1798 – 1803. Kostol je jednoloďová stavba s polkruhovým zakončením presbytéria, zaklenutého konchou, v lodi pruskými klenbami. Pred klasicistickým štítovým priečelím je nová, účelová predsieň. [1] Fasády sú hladké, len štítové priečelie má lizénové rámovanie a stupňovite riešený prelomený trojuholníkový štít, nad ním je malá drevená strešná vežička, v ktorej sú umiestnené zvony. [2]
 

Hlavný oltár je luisézny z konca 18. storočia, s novým obrazom sv. Anny z 20. storočia. [3] Na víťaznom oblúku medzi loďou a presbytériom je nápis „SZENT ANNA ASZONY, KÖNYÖRÖGJ ÉRTTÜNK“ („Sv. Anna oroduj za nás.“ ). [4] Kazateľnica je klasicistická z čias stavby kostola, so štylizovaným reliéfnym ornamentom na murovanom parapete. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Brzotín - Kostol sv. Anny foto © Viliam Mazanec 9/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 230.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 230, www.retep.sk (26.7.2014)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 230.
[4] www.retep.sk (26.7.2014)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 230.
Bibliografia
www.obecbrzotin.sk

GPS
48.632916, 20.500595
48°037'58.5"N 20°030'02.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk