Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Budatín (Žilina) - Považské múzeum
Lokalita
obec Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj
Expozície
Budatínsky hrad sa nenachádza na kopci, ale na sútoku riek Váh a Kysuca. Pamiatka s najstaršími zachovanými časťami z 14. storočia je písomne doložená už v 13. storočí. Obklopuje ju historický park. Budova hradu je využívaná ako múzeum. V priľahlej hospodárskej budove z 18. storočia sa nachádza Drotársky pavilón. Ďalšie stavby v areáli slúžia ako administratíva Považského múzea v Žiline. Po príchode do areálu má návštevník možnosť kedykoľvek v čase otváracích hodín bezplatne navštíviť park, kaplnku a aktuálnu výstavu v miestnosti oproti kaplnke. V budove hradu si po zakúpení vstupeniek pozrie drotársku expozíciu a hradné expozície. Vstupy do hradných expozícií sú so sprievodcom v presne vymedzených časoch. [1]
 


 

Kaplnka
 

Kaplnka Budatínskeho hradu pochádza z polovice 18. storočia a je zasvätená Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Najvzácnejšou umelecko-historickou pamiatkou v nej je iluzívna oltárna architektúra, v ktorej je umiestnený oltárny obraz Nepoškvrneného počatia Panny Márie, pochádzajúci od významného maliara K. J. Aigena. [2]
 


 

Drotárstvo – (ne)uveriteľný príbeh jedného remesla
 

Nová stála expozícia v Budatínskom hrade o histórii jedinečného slovenského fenoménu je pre verejnosť sprístupnená od 31. 7. 2016. Prostredníctvom historických artefaktov z drôtu a plechu, dobových dokumentov, fotografií a výtvarných prác z unikátnej drotárskej zbierky Považského múzea, predstavuje históriu i materiálne prejavy pôvodného remesla od jeho vandrovných počiatkov až po továrenskú výrobu, približuje podnikateľské úspechy slovenských drotárov v cudzine i remeselný fortieľ, ktorý ich preslávil po celom svete. [3]
 


 

Hradné expozície
 

Hrad bol po rekonštrukcii sprístupnený 31. 7. 2016. Ponúka prehliadku 3. nadzemného podlažia a veže. [4]
 

Na 3. nadzemnom podlaží sú inštalované expozície Dejiny Žiliny a Dobový interiér. V prvej z nich nájdete zbierkové predmety viažuce sa k dejinám Žiliny, zaujímavou je iste zbierka katovských mečov. Približujeme aj predmety patriace remeselníkom, ktorí zakladali na území Žiliny cechovú výrobu a vytvárali prvé cechové spoločenstvá. V rámci druhej expozície je okrem iného prístupná Čákiho jedáleň s dobovým nábytkom a prestieraním. Nábytok vystavený v expozíciách hradu pochádza z 18. až 20. storočia. Loveckú miestnosť zdobia poľovné trofeje. [5]
 

Veža Budatínskeho hradu, otvorená po rekonštrukcii od 13. 7. 2014, skrýva mnoho zaujímavostí a historických skutočností. Na jednotlivých podlažiach je sprístupnená expozícia viažuca sa k dejinám hradu, expozícia historických máp, obrazáreň, expozícia hodín a prehliadka je zavŕšená vyhliadkou na mesto Žilina a okolie. [6]
 

V októbri 2019 boli otvorené priestory 2. nadzemného podlažia, kde sa nachádza archeologická expozícia Pred hradbami, za hradbami. Je venovaná opevneniam a ich vývoju od praveku po neskorý stredovek. Súčasťou expozície sú trojrozmerné modely Budatínskeho hradu v rôznych obdobiach, rekonštrukcie dobových kostýmov aj najvzácnejšie exponáty z oblasti archeológie, histórie a numizmatiky. [7]

Kontakt
Považské múzeum v Žiline
Topoľová 1
010 03 Žilina

OTVÁRACIE HODINY
Park
máj – september
pondelok – nedeľa 6.00 – 22.00 hod.
október – apríl
pondelok – nedeľa 7.00 – 18.00 hod.

Kaplnka
máj – september (prvá polovica)
september (druhá polovica) – apríl
pondelok – nedeľa 9.00 – 17.00 hod., obedňajšia prestávka 12.00 – 12.30
utorok – nedeľa 9.00 – 17.00 hod., obedňajšia prestávka 12.00 – 12.30

Drotársky pavilón
máj – september (prvá polovica)
september (druhá polovica) – apríl
pondelok – nedeľa 9.00 – 16.45 hod., obedňajšia prestávka: 12.00 – 12.30
utorok – nedeľa 9.00 – 16.45 hod., obedňajšia prestávka: 12.00 – 12.30


Hrad – expozície a výstavy
máj – september (prvá polovica)
pondelok – nedeľa 9.00 – 16.40 hod.
predaj vstupeniek v pokladni: 8.50 – 11.45, 12.15 – 16.40 hod.
Hradné expozície– prehliadky začínajú o 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00 a 16.40 hod.
september (druhá polovica) – apríl
utorok – nedeľa 9.00 – 16.40 hod.
predaj vstupeniek v pokladni: 8.50 – 11.45, 12.15 – 16.40 hod.
Hradné expozície – prehliadky začínajú o 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00 a 16.40 hod.

Výstavná miestnosť pod terasou
otváracie hodiny podľa aktuálnej výstavy
Poznámky
[1 - 7] https://pmza.sk/budatinsky-hrad/ (17.11.2019)
Bibliografia
ADAMUSOVÁ, Jana: Staré tlače v knižničnom a zbierkovom fonde Považského múzea v Žiline. In: Múzeum, LXII, 2016, č. 4, s. 25 - 28.
MRVA, Marián: Drotárske zbierky Považského múzea v Žiline. In: Pamiatky a múzeá, 1994, č. 3, s. 59 - 61.
MRVA, Marián - FERKO, Andrej: Považské múzeum 3D online. In: Pamiatky a múzeá, 2007, č. 3, s. 30 - 33.
www.pmza.sk
www.zilina.sk
GPS
49.236469, 18.73388
49°0 14' 11.29", 18°0 44' 1.97"www.pamiatkynaslovensku.sk