Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Budimír - Nový kaštieľ
Lokalita
obec Budimír, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ v Budimíre je klasicistická tereziánska stavba z polovice 18. storočia, s neskoršími vnútornými úpravami. Je to dvojpodlažná trojtraktová bloková budova s deväťosovou hlavnou fasádou, na ktorej je stredný trojosový rizalit, málo vypuklý, s hladkou omietkou, členený lizénovým rámovaním a zakončený trojhranným štítom. Na ňom je plastický erb. Obe bočné krídla okien rytmu 1 – 2 – 2 – 1 majú horizontálnu pásovú rustiku na lizénach. Miestnosti majú valené krížové a kláštorné klenby. V niekdajšej reprezentačnej sále zostali zvyšky empírových nástenných malieb. Ku kaštieľu patril kedysi rozsiahly park a hospodárske budovy. Dvopodlažná účelová stavba, pristavaná na južnej strane je bez slohových detailov. [1] Kaštieľ dali postaviť Ujházyovci.
Pamiatková ochrana
Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Rekonštrukcia. Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je čiastočne zachované. Park sa výrazne zmenšil. Objekt spravuje Slovenské technické múzeum v Košiciach a je v ňom umiestnená povestná stála expozícia historických hodín. Zbierku dopĺňa dobový nábytok a obrazy. V kaštieli sa organizujú aj výstavy a koncerty klasickej hudby. V suteréne kaštieľa je depozit umeleckých diel.
Prístup
Stojí úplne na začiatku obce (smerom z Košíc).
Fotogaléria
Budimír - nový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír - nový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír - nový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír - nový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír - nový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír - nový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír - nový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír - nový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír - nový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír - nový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 233.
Bibliografia
www.obecbudimir.eu
GPS
48.795691, 21.306954
48°47'44.5"N 21°18'25.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk