Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Budimír - Starý kaštieľ
Lokalita
obec Budimír, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Ide pôvodne o neskorogotické panské sídlo, ktoré bolo spomínané v roku 1561 pri obnovení darovacej listiny. Z nej je zrejmé, že v 15. storočí už kaštieľ existoval. Gotickú stavbu v priebehu druhej polovice 18. storočia prestavali a v rokokovo-klasicistickom slohu prefasádovali. Jadro stavby je gotické, v interiérovej dispozícii však pozmenené. Kaštieľ je dvojpodlažná budova o štyroch osiach s mierne naznačeným stredným rizalitom, členeným vysokým radom pilastrov a zakončených trojhranným štítom. Na rozalite sú dve bránky s prehýbanými barokovými frontónmi, medzi ktorými stojí na vysokom podstavci neskorobaroková socha sv. Floriána. Nad portálmi obidvoch vstupov je mušľa. Na poschodí má rizalit dve okná s volútovo zatočenou nadokennou rímsou. Postranné jednoosové bočné krídla vstupného priečelia majú polkruhom zakončené väčšie brány. V ľavom trakte kaštieľa je priamočiare schodište, ktoré vedie do ústrednej sály s valenou klenbou s lunetami. Pod barokovou klenbou vedľajšieho priestoru sa pri zbúraní objavila gotická krížová rebrová klenba. [1] V suterénoch a na prízemí kaštieľa sa zachovalo jadro pôvodného gotického sídla – hrádku. [2]
Pamiatková ochrana
Pamiatková obnova sa uskutočnila v 70tych rokoch 20. storočia. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je zlý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované iba čiastočne. Do pásma pamiatky sa tlačí obecná výstavba. V 80tych sa objekt využíval na obecné účely ako knižnica.
Prístup
Stojí takmer v strede obce, za kostolom.
Fotogaléria
Budimír - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 233.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 55.
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 55.
Bibliografia
www.obecbudimir.eu
GPS
48.797974, 21.308376
48°47'52.7"N 21°18'30.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk