Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Budiná - Kaplnka (Kostol) Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Budiná, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka bola postavená v roku 1906. Ide o jednopriestorový sakrálny objekt štvorcového pôdorysu s predstavanou, proporčne predimenzovanou vežou. [1] Fasády sú hladké. Široká a mohutná veža je ukončená cibuľovitou strechou.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Budiná - Kaplnka (Kostol) Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Ladislav Luppa 4/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 234.
GPS
48.454298, 19.479085
48°27'15.5"N 19°28'44.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk