Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Budulov (Moldava nad Bodvou) - Kostol Navštívenia Panny Márie
Lokalita
obec Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený v roku 1740 na mieste a z materiálu stredovekého kostola, ktorý bol zničený v čase povstania Františka II. Rákócziho začiatkom 18. storočia. Neskôr bol upravovaný. V druhej svetovej vojne roku 1944 bol ťažko poškodený. [1] Po vojne bol preto zbúraný. Posledná omša sa v ňom slúžila 8. decembra 1944. [2]
 

V roku 1991 bol položený základný kameň nového kostola. Na stavbu prispeli finančnými zbierkami farníci, mesto Moldava nad Bodvou, budulovskí rodáci z celého sveta a zahraniční sponzori. Významnú pomoc poskytol i rodák z Budulova, kanonik István Kádasi, ktorý pôsobí v Budapesti. Architektom stavby je Michal Baník z Košíc. Kostol bol vysvätený 16. júla 1996. [3]
 

Kostol v Budulove bol postavený na mieste starého kostola v miestnej časti mesta Moldava nad Bodvou. [4]

Prístup
Obec je súčasťou mesta Moldava nad Bodvou.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 235.
[2 - 4] http://old.moldava.sk/sk/m-c-budulov/pamatihodnosti/ (7.9.2023)
Bibliografia
www.moldava.sk
GPS
48.587871, 20.993116
48°35'16.3"N 20°59'35.2"E



www.pamiatkynaslovensku.sk