Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Buková Hôrka (Bukovce) - Chrám Povýšenia sv. Kríža
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bukovce, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Buková Hôrka patrí medzi obľúbené a veľmi navštevované pútnické miesta gréckokatolíkov na Slovensku. Prvé písomné správy o tomto mieste sú z roku 1742. Ľudové podanie hovorí, že sa tu kedysi zázračne uzdravil akýsi slepec, ktorý prichádzal pravidelne z Haliča na jarmok do Stropkova. Jeho priatelia spolu s obyvateľmi Bukoviec tu postavili na pamiatku tejto udalosti malú kaplnku, ktorá však stála dlho opustená. Neskôr ju dedinčania dali do užívania pustovníkovi Arseniovi Bosákovi. Po jeho smrti v roku 1742 bazilián – jeromonach (kňaz a rehoľník v jednej osobe) Irinarch Jaselský z Haliča začal so stavbou chrámu a kláštora, ktoré boli dokončené v roku 1796. Chrám bol zasvätený Svätému krížu. [1]
 

V časoch rušného náboženského života bola v kláštore na Bukovej Hôrke kantorská škola a noviciát všetkých baziliánov Uhorska. Od svojho vzniku bol kláštor takmer vždy obývaný. Niekoľkokrát ho však rehoľníci museli z rôznych dôvodov opustiť. Po druhej svetovej vojne sa zachoval len chrám Povýšenia sv. Kríža a kaplnka Premenenia Pána. Buková Hôrka je dnes opäť dôležitým strediskom duchovného života veriacich. Každoročné tradičné púte sa tu konajú na sviatok Zoslania Svätého Ducha, Premenenia Pána a Povýšenia svätého kríža. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa severne nad obcou Bukovce.
Fotogaléria
Buková Hôrka (Bukovce) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Vladimír Šušoliak 7/2015Buková Hôrka (Bukovce) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Vladimír Šušoliak 7/2015Buková Hôrka (Bukovce) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Vladimír Šušoliak 7/2015Buková Hôrka (Bukovce) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Vladimír Šušoliak 7/2015Buková Hôrka (Bukovce) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Vladimír Šušoliak 7/2015Buková Hôrka (Bukovce) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Vladimír Šušoliak 7/2015
Poznámky
[1 - 2] www.grkatpo.sk (17.12.2015)
Bibliografia
www.bukovce.ocu.sk
GPS
49.275642, 21.705753
49°016'32.3"N 21°042'20.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk