Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Buková - vodný mlyn
Iný názov
Drahošov mlyn
Lokalita
obec Buková, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Drahošov mlyn stál najbližšie zo všetkých mlynov v Bukovej k obci Trstín. Prv sa mlyn nazýval Holbičkov podľa rovnomennej mlynárskej rodiny. Najstaršie zmienky o mlynárovi Jurajovi Holbičkovi pochádzajú z roku 1761. Mlyn patril v druhej polovici 18. storočia do majetku podielnickej rodiny panstva Tarnóczyovcov. Na prelome 18. a 19. storočia ho spoločne spravovali Martin a Jozef Holbičkovci. V prvej polovici 19. storočia zaň Ján a Ondrej Holbičkovci platili panstvu 32 zlatých. Podľa súpisu pozemkov z roku 1874 ho užívali mlynári Adam Hodek a Martin Horváth, ktorí sa do mlyna priženili. Mlyn sa v tom období nazýval Horváth. Napokon na konci 19. storočia získala mlyn rodina Drahošová. [1]
 

V 30. rokoch 20. storočia mlyn spravoval mlynár Štefan Drahoš a počas druhej svetovej vojny ho vlastnil Vincent Drahoš. Posledným mlynárom bol Štefan Drahoš. Mlyn bol prevádzkovaný pre verejnosť do roku 1950, po roku 1960 bol navrátený do osobného užívania. Svoju mlynársku činnosť bol však Štefan Drahoš definitívne nútený ukončiť, keď mali v roku 1966 jeho syna prijať na strednú školu. [2]
 

Vďaka starostlivosti jeho deti, najmä syn Štefana, sa mlyn zachoval dodnes. Samotné mlynské koleso sa rozpadlo, ale prevodné koleso a iné časti vnútorného zariadenia ostali zachované. Rovnako sa zachovalo aj usporiadanie hospodárskej a obytnej časti, ktoré boli vzájomne prepojené čakacou miestnosťou pre zákazníkov. Tými boli najmä obyvatelia Bolerázu a Bíňoviec. Z mlyna sa zachovali tiež pôvodné mlynské kamene, ktoré boli vymenené strojným zariadením, a dnes sú opreté o budovu mlyna. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav mlyna je dobrý.
Poznámky
[1] ZACHAROVÁ, Mária: Zaniknuté vodné mlyny v obci Buková. In: Pamiatky a múzeá, 2021, č. 2, s. 40.
[2 - 3] ZACHAROVÁ, Mária: Zaniknuté vodné mlyny v obci Buková. s. 40.
Bibliografia
ZACHAROVÁ, Mária: Zaniknuté vodné mlyny v obci Buková. In: Pamiatky a múzeá, 2021, č. 2, s. 34 – 40.
www.bukova.sk
GPS
48.544131, 17.422460
48°32'38.9"N 17°25'20.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk