Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bukovec - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bukovec, okres Myjava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v 17. storočí. Upravený a zaklenutý bol v 18. storočí. V 60. rokoch 20. storočia bol používaný ako cintorínsky. Ide o sieňový priestor so segmentovým zakončením, za ktorým je prístavba sakristie. Kostol nemá vežu. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Fasády sú hladké, členené segmentovo ukončenými oknami. Na nárožiach priečelia sú oporné pultové piliere. [1]
Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 236.
Bibliografia
www.bukovec.eu
GPS
48.699905, 17.495353
48°41'59.7"N 17°29'43.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk