Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bukovec - zvonica
Lokalita
obec Bukovec, okres Myjava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Murovaná zvonica s pôdorysom štvorca zakončená murovaným polygonálnym ihlanom postavená v 17. storočí. [1] Fasády sú hladké. Zvukové otvory sú polkruhovo ukončené. Nad vstupom je rímskymi číslicami uvedený rok obnovy (MCMLXXVII / 1977).
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Obnovili ju v roku 1977. [2]
 

Zvonica je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 595/0. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce. Nachádza sa oproti Kostolu sv. Jána Nepomuckého.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 236.
[2 - 3] www.pamiatky.sk (24.8.2023)
Bibliografia
www.bukovec.eu
GPS
48.700044, 17.495537
48°42'00.2"N 17°29'43.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk