Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bukovinka (Dravce) - zvonica
Lokalita
obec Dravce, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Je to drevená štíhla zvonica. Svojím skromným, ale zaujímavým architektonickým výrazom patrí medzi neobyčajné zvonice na celom území historického Spiša. Stĺpovú konštrukciu objektu pokrýva zvislý doskový obklad s jemne odsadenou časťou pre umiestnenie zvonu a s pomerne veľkými zvukovými oknami v tvare tzv. kaplnky. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na miernom svahu v susedstve rodinného domu. [2]
Poznámky
[1 - 2] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 161.
Bibliografia
www.obecdravce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk