Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bunkovce - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bunkovce, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neobarokový kostol postavený v roku 1932. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, ktorých medziklenbové pásy dosadajú na piliere. Veža a štítové priečelie je riešené na spôsob neskorobarokových stavieb. Veža má dvojstupňovú cibuľovitú strechu s laternou. Nad vstupným portálom je letopočet 1932. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo ukončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 237.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 237.
Bibliografia
www.bunkovce.sk
GPS
48.724550, 22.118672
48°43'28.4"N 22°07'07.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk