Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bušince - Kostol sv. Demetria martýra
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bušince, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v rokoch 1797 - 1799. Vznikol na mieste staršieho (dreveného) sakrálneho objektu, ktorý bol pri požiari v obci 26. mája 1792 spolu so stavbami v susedstve značne poškodený a v marci 1797 ho museli zbúrať. Základy nového kostola položili už v nasledujúcom mesiaci 24. apríla 1797. Vysviacka bola v júli 1799. O postavenie kostola sa pričinil veľkou mierou plebán Horváth Péter, ktorý bol známy verejnoprospešnou činnosťou. Venoval na stavbu celé svoje dedičstvo a osobný príjem. [1]
 

Ide o typ jednoloďového kostola komponovaného na stereometrickom systéme prieniku telies. Pri prechode lode do presbytéria sú steny riešené konkávne. Fasáda so západnou predstavanou vežou je členená kordónovými rímsami a vertikálnymi pilastrami. Veža je zakončená barokovou baňovitou strechou. [2] Fasády lode sú členené lizénovým rámovaním.
 

Hlavný oltár s predstavanou menzou je doplnený nástennou iluzívnou barokovou architektúrou z čias stavby kostola. Nad oltárom je obraz sv. Demetria martýra s anjelmi z konca 18. storočia. Obraz sv. Františka pod organovým chórom je z roku 1734. Ostatné vnútorné zariadenie pochádza z čias okolo roku 1910. [3]
 

V roku 1795 bola postavená budova rímskokatolíckej fary v neskorobarokovom štýle. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Kostol bol obnovený v exteriéri v roku 1958. [5]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.obecbusince.sk/-cirkev (8.2.2018)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 237.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 237.
[4] www.obecbusince.sk/-cirkev (8.2.2018)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 237.
Bibliografia
www.obecbusince.sk
GPS
48.173160, 19.502074
48°10'23.4"N 19°30'07.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk