Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bušovce
Lokalita
obec Bušovce, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kúria postavená v 90. rokoch 18. storočia. [1] Prízemná trojtraktová budova na pôdoryse obdĺžnika. Päťosová hlavná fasáda je hladká a má malý portikus s nízkym trojuholníkovým štítom. Strecha je manzardová. Miestnosti okrem jednej majú rovné stropy. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnovená bola po roku 1945 a v roku 2009. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kúrie nie je dobrý. Využíva sa veľmi nevhodne. Je v súkromných rukách a slúži na skladovanie.
Prístup
Stojí na juhozápadnom okraji obce. Bušovce 56.
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (14.10.2019)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 238.
[3] www.pamiatky.sk (14.10.2019)
Bibliografia
www.obecbusovce.sk
GPS
49.217625, 20.489088
49°13'03.5"N 20°29'20.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk