Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Buzica - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Buzica, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený koncom 18. storočia. [1] Jednoduchá sieňová stavba s rovným uzáverom a predstavanou vežou. Interiér má rovný strop a drevený chór, ktorý stojí na dvoch liatinových stĺpoch. [2] Obradový stôl z umelého kameňa pochádza zo začiatku 20. storočia. [3] Fasáda mala kedysi lizénové členenie, dnes je hladká, členená iba polkruhovo zakončenými oknami. Veža má ihlancovú strechu. [4]
 

So stavbou reformovaného kostola sa začalo 18. marca 1787. Stavebnú parcelu darovala zemianska rodina Szűcsovcov, veľkú časť stavebného dreva daroval zemepán z obce Szemere, Mihály Jász. Kostol bol vysvätený 25. novembra 1787. Na jeseň v roku 1880 kostol vyhorel. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova sakrálneho objektu sa uskutočnila v roku 2016. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] https://obecbuzica.sk/zivot-v-obci/organizacie/cirkev/ (6.7.2020)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 238.
[3] https://obecbuzica.sk/zivot-v-obci/organizacie/cirkev/ (6.7.2020)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 238.
[5 - 6] https://obecbuzica.sk/zivot-v-obci/organizacie/cirkev/ (6.7.2020)
Bibliografia
www.obecbuzica.sk
GPS
48.531490, 21.075544
48°31'53.4"N 21°04'32.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk