Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Buzica - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Buzica, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardovanými prvkami neskorého baroka postavený v rokoch 1786 – 1797. Rozšírený bol v rokoch 1832 – 1834. Po požiari v roku 1880 ho opravili. Renovovali ho v roku 1897. Ide o jednoloďovú stavbu s polkruhovým oltárnym uzáverom, pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými a valenými klenbami. Úprava fasád je klasicistická. Majú lizénové rámovanie, na veži sú pilastre a terčíková podstrešná rímsa. Veža je zakončená cibuľovitou strechou. [1]
 

Hlavný neskorobarokový oltár s oltárnym obrazom a postrannými plastikami sv. Štefana kráľa a sv. Ladislava je z konca 18. storočia. Bočné oltáre sú tiež neskorobarokové z konca 18. storočia, komponované ako pendanty s obrazmi sv. Jána Nepomuckého a Madony. [2]
 

Prvý kostol v obci bol zasvätený sv. Martina a stál na západnom svahu kopca „starý cintorín“. Spomína sa v listine z roku 1279. V listine z roku 1526 sa píše, že dvojvežový drevený kostol bol znovu postavený, no neskôr sa zrútil pri víchrici. V roku 1786 sa začalo so stavbou nového väčšieho murovaného kostola. Vysvätený bol 14. septembra 1797. [3]
 

V interiéri sa nachádza výmaľba z roku 1928 od maliara Kubiczu z Košíc. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod číslom 415/0.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý.
Prístup
Stojí v centre obce.
Fotogaléria
Buzica - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Marek Marcinčák 5/2020Buzica - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Marek Marcinčák 5/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 238.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 238.
[3] https://obecbuzica.sk/zivot-v-obci/organizacie/cirkev/ (6.7.2020)
[4] https://sk.wikipedia.org/wiki/Buzica (6.7.2020)
Bibliografia
www.obecbuzica.sk
GPS
48.532335, 21.075562
48°31'56.4"N 21°04'32.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk