Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Byšta - Chrám sv. Juraja
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Byšta, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený koncom 19. storočia v tradičnom slohu gréckokatolíckych sakrálnych objektov tereziánskej stavebnej kancelárie. [1] Pri vzniku kostola sa uvádza aj roku 1736. [2]
 

Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým zakončením presbytéria a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Fasády sú členené lizénami a segmentovo ukončenými oknami. Veža so skosenými hranami je krytá zvonovitou plechovou strechou s laternou. [3]
 

Ikonostas s hlavným oltárom v historizujúcom baroku východnej cirkvi pochádza z konca 19. storočia. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 241.
[2] www.bysta.sk/o-obci/ (3.8.2020)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 241.
Bibliografia
www.bysta.sk
GPS
48.530900, 21.540465
48°31'51.2"N 21°32'25.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk