Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Byster (Sady nad Torysou) - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Bystiar
Lokalita
obec Sady nad Torysou, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1789 ako tolerančný bez veže. [1] Reformovaný kostol bol pôvodne zhotovený z dreva ešte v roku 1789. Pozemok naň daroval miestny zemepán Daniel Dobay. [2] V roku 1827 bol prestavaný. Vysokú, ihlancom zakončenú vežu dostal v roku 1902. Kostol je sieňový priestor s polygonálnym uzáverom a zaklenutý pruskými klenbami a klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy nástenných pilastrov. Vonkajšia architektúra je upravená klasicisticky podľa stavu fasádovej úpravy z roku 1827, ku ktorej je prispôsobená nová veža, členená kordónovými rímsami. [3]
 

Zariadenie kostola je z roku 1905 a 1925. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 239.
[2] www.sadynadtorysou.ocu.sk (12.5.2016)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 239.
GPS
48.707457, 21.350093
48°42'26.9"N 21°21'00.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk