Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bystrá - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bystrá, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka bola postavená z pokút robotníkov Bystrianskych hámrov v roku 1836. Sošku sv. Jána Nepomuckého do kaplnky podľa ústneho podania zhotovil z dreva (čerešne) obyvateľ Bystrej pán Viliger. Táto soška bola v kaplnke do roku 1993, kedy bola neznámym zlodejom odcudzená. Od tejto doby sa v kaplnke nachádzal obraz Panny Márie až do 24.6.2001, kedy bola posvätená pánom farárom Tadeuszom Mrzyglodom a v kaplnke umiestnená nová soška sv. Jána Nepomuckého vyhotovená znovu obyvateľom Bystrej, Milanom Boháčom st. [1]
 

Socha hoci bola zabezpečená v kaplnke mrežami, neznámy páchateľ ju v lete roku 2005 po rozrezaní zámky odcudzil. Od tejto doby bola kaplnka bez sochy. V júni roku 2009 správca farnosti Mgr. Erich Ruttkay objednal sochu sv. Jána Nepomuckého vyhotovenú zo živice v Poľsku. Na zakúpenie sochy bolo potrebné stotridsať eur. Ružencové spoločenstvo z Bystrej prispelo 50 eurami a 80 eur sa vyzbieralo od farníkov z obce Bystrá. Dňa 14.9.2009 po vigílnej svätej omši Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval pán dekan Mgr. Hrtús, posvätil novú sochu sv. Jána Nepomuckého, ktorá bola umiestnená v kaplnke v nedeľu 20.9.2009 správcom farnosti Mgr. Erichom Ruttkayom po svätej omši. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V auguste roku 2009 Ľubomír Skaloš a Pavel Haász st. previedli na vlastné náklady obnovu kaplnky. Urobili náter strechy, vymaľovali kaplnku a upravili okolie. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kaplnka sa nachádza pri moste na pravom brehu Bystrianky, medzi dvoma lipami. [4]
Poznámky
[1 - 4] www.bystra.sk (17.12.2017)
Bibliografia
www.bystra.sk
GPS
48.842317, 19.603758
48°50'32.3"N 19°36'13.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk