Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bystrá - Kostol sv. Michala archanjela
Lokalita
obec Bystrá, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1844. Po druhej svetovej vojne bol opravený a novozastrešený. Obdĺžnikový priestor lode má valenú klenbu a oblé zakončenie presbytéria, ktoré je kryté konchou. Fasádu členia polkruhovo zakončené okná a široká podstrešná rímsa. Pri novom zastrešení obalili celé voľné teleso vstavanej veže plechom a spojili tak vežu so strechou do optického celku. Nad vstupom do kostola je letopočet 1844 datujúci stavbu. [1]
 

Vnútorné zariadenie z čias stavby kostola bolo koncom 19. storočia doplnené a čiastočne vymenené. [2] Vedľa kostola sa nachádza cintorín.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 239.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 239.
GPS
49.244091, 21.820361
49°014'38.7"N 21°049'13.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk