Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bystrany, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený na staršom základe v rokoch 1779 – 1784, s neskoršími menšími úpravami. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou trojpodlažnou vežou. Celý priestor je zaklenutý pruskou klenbou. Fasády sú členené lizénami a nárožia veže pilastrami. V interiéri je čiastočne zachovaná pôvodná výmaľba. [1]
 

Hlavný oltár je klasicistický z druhej polovice 18. storočia, s ústredným obrazom sv. Petra a Pavla apoštolov. Dva bočné oltáre sv. Rodiny a sv. Jána Nepomuckého sú riešené ako pendanty, luisézne z druhej polovice 18. storočia. Kazateľnica, krstiteľnica, organ a patronátne lavice grófov Csákyovcov sú luisézne, z obdobia výstavby kostola. Socha Piety je polychrómovaná, ľudová drevorezba z 18. storočia. [2]
 

K exteriéru sakrálnej stavby pribudovali dve krypty: jedna je pseudogotická z druhej polovice 19. storočia, v nej neskorobarokový oltár Panny Márie z 18. storočia, druhá v secesnom štýle z obdobia okolo roku 1915. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Fotogaléria
Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Kostoly Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016Bystrany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 5/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 239.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 239.
GPS
48.950100, 20.756352
48°057'00.4"N 20°045'22.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk