Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bystré - Kostol sv. Urbana
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bystré, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Obec Bystré je poslednou obcou Šariša na ceste z Prešova do Vranova nad Topľou. Rímskokatolícky kostol sv. Urbana bol postavený v súčasnom rozsahu – jednoloďový, s polygonálnym presbytériom, predstavanou vežou a sakristiou na severnej strane. Nie je známy pôvod informácie o údajnom mladšom presbytériu z 90. rokov 15. storočia, ako to uvádza Súpis pamiatok. Dendrochronologický výskum zadatoval zoťatie jedle použitej ako lešenársky trám pri stavbe veže kostola do obdobia po roku 1360 a vznik kostola je teda datovaný do 14. storočia, po roku 1360. Dnešné klenby sú mladšie, ale na základe skutočnosti, že oporné piliere sú pôvodné predpokladáme, že presbytérium malo klenbu, ktorá bola krížová rebrová v dvoch poliach a loď bola plochostropá. Západný vstup cez vežu nemá pôvodnú podobu, bol neskôr upravený rozšírením. Okrem západného vstupu cez podvežie mal kostol aj južný vstup s portálom, ktorý bol čiastočne odkrytý sondážnym výskumom. Zaujímavosťou je, že prútový profilovaný portál má vymenené stojky za staršie prvky s nárožným skosením dosadajúcim na nábežný štítok. Na východnej strane presbytéria sa odkryla časť ostenia okna. [1]
 

Bystré sa nachádza v susedstve Hanušoviec nad Topľou, kde ranogotický Kostol Nanebovzatia Panny Márie z druhej polovice 13. storočia postavili križovníci Sv. Hrobu. Kláštor kanonikov strážcov Sv. Hrobu stál už pred rokom 1212 v obci Chmeľov, len 16 km severozápadne od Bystrého. V roku 1212 bola Ondrejom II. vydaná zakladacia listina s vymedzeným územím s obcami, v rámci ktorých bola zrejme aj časť Bystrého. Kanonici z Chmeľova odišli v roku 1313. Dnešný kostol (dnes evanjelický) bol postavený na prelome 13./14. storočia. Má polygonálne presbytérium, rebrovú klenbu presbytéria, plochostropú loď a okná s kružbami. Obdobné tvaroslovie má aj kostol v susednej obci Babie. Na základe dostupných informácií o pôsobení križovníkov v tejto oblasti neexistuje ich žiadne priame prepojenie s výstavbou kostola v Bystrom. Analógie s uvedenými kostolmi sú ale badateľné, i keď kostol v Bystrom si po prestavbách zachoval minimum tvaroslovných architektonických prvkov. [2]
 

Ďalšie stavebné aktivity na kostole prebehli v polovici 16. storočia a v 18. storočí. Na fasádach je ale zachytená len úprava z 18. storočia v podobe kordónových a korunných ríms s lizénami. V roku 1914 prebehla rozsiahla regotizačná prestavba kostola, ktorá mu dala dnešnú podobu. Letopočet 1914 vytvorili aj v omietke nad hlavným vstupom. Mladšia prestavba nahradila číslice 14 za 81. Fasády získali dnešnú výzdobu s rozetou na veži a šambránami okolo záklenkov otvorov veže. Barokovým nárožným lizénam a kordónovým rímsam doplnili oblúčikové vlysy, pričom ale poškodené rímsy a lizény doplnili v novej omietke. Omietky mali jednotný biely náter. V okolí Bystrého je viacero kostolov, ktoré prešli na prelome 19./ 20. storočia historizujúcou obnovou. [3]

Pamiatková ochrana
V rokoch 1980 – 1981 sa riešila obnova kostola a pamiatkový ústav povolil odstrániť omietku fasád len v spodných úrovniach. Obnova ale prebehla svojpomocne, odstránila sa väčšina omietok a nahodili nové cementové. [4]
 

Bystré – Kostol sv. Urbana (č. ÚZPF 273/1) - architektonicko-historický výskum fasád - rok 2018. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 5] Bystré – Kostol sv. Urbana (č. ÚZPF 273/1) - architektonicko-historický výskum fasád - rok 2018. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. Výsledky výskumu uverejňujeme s láskavým dovolením autorov. Ďakujeme.
Bibliografia
www.obecbystre.sk
GPS
49.010966, 21.542100
49°00'39.5"N 21°32'31.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk