Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bystrička
Lokalita
obec Bystrička, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria postavená koncom v 18. storočia. Jednopodlažný objekt na obdĺžnikovom pôdoryse s mierne predstúpeným rizalitom pred hlavnou fasádou. Mala dvojtraktovú dispozíciu s navzájom priechodnými miestnosťami. Fasády horizontálne členila zuborezová korunná rímsa, vertikále lizény, tympanón rizalitu má v strede malé vetriace okienko. [1] Strecha je manzardová. [2]
 

Úprava fasády (prefasádovanie) v roku 1954 značne zmenila výraz stavby. Na nárožiach vytvorili iluzívne armovanie, okná rozšírili a orámavali maľovanými paspartami. [3]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je katastrofálny!
Prístup
Voľne situovaná kúria v západnej časti obce.
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Slovart, 2012. s. 306 - 307.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 240.
[3] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. s. 307.
Bibliografia
www.bystricka.sk
GPS
49.048722, 18.877611
49°02'55.4"N 18°52'39.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk