Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bytča
Iný názov
Thurzovský kaštieľ
Lokalita
obec Bytča, okres Bytča, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ v Bytči bol postavený v roku 1571. Patrí medzi najznámejšie renesančné stavby na Slovensku. Dal ho postaviť František Thurzo na mieste staršieho stredovekého vodného hradu. Za autora projektu je pokladaný taliansky architekt Kilián z Milána. Kaštieľ je typom pevnostnej, pravidelnej štvorkrídlovej stavby s ústredným arkádovým nádvorím a kruhovými obrannými vežami na vonkajších nárožiach. V strede severného krídla má vysokú vežu so vstupným portálom a sgrafitovou výzdobou. Nádvorie je zo všetkých strán obkolesené arkádami, v prízemnej časti pilierovými a na poschodí stĺpovými. Takmer vo všetkých miestnostiach prízemia kaštieľa sú zachované pôvodné renesančné klenby. Osudy kaštieľa sú úzko späté s osudmi poprednej feudálnej rodiny Thurzovcov, ktorí vlastnili rozsiahle majetky a celý rad hradov na strednom a severnom Slovensku. Bytča sa stala ich obľúbeným sídlom a strediskom života okolitej šľachty. Bola centrom ideového a umeleckého života v 16. a 17. storočí. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zámer pamiatkovej úpravy bol vypracovaný v roku 1971. Projektová dokumentácia: Stavoprojekt Bratislava, Ing. arch. Karol Chudomelka. Stavebné práce previedol Pamiatkostav Žilina. Reštaurátorské práce: reštaurovanie nástenných malieb v interiéroch na prvom poschodí – akademický maliar Ladislav Grnáč, 1969 – 1972. [2]
 

Sobášny palác.
 

Projektová dokumentácia: Stavoprojekt Bratislava, Ing. arch. Karol Chudomelka, 1970. Generálnu opravu vykonal Pamiatkostav Žilina, 1966 – 1976. Reštaurátorské práce: Interiér – nástenné maľby na prvom poschodí akademický maliar Albert Leixner, 1969 – 1973. Exteriér – severná fasáda akademický maliar Ladislav Grnáč, 1961 – 1962, južná a východná fasáda akademický maliar Andrej Kuc a kolektív, 1965 – 1968, západná fasáda akademický maliar Albert Leixner, 1970 – 1976. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je narušené modernou výstavbou. V kaštieli sídli Oblastný archív.
Prístup
Objekt leží priamo v meste Bytča.
Fotogaléria
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk
[2] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica : Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 13.
[3] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. s. 13.
Bibliografia
HUDÁK, Peter: Fragmenty z interiéru Sobášneho paláca v Bytči. In: Pamiatky a múzeá, 2010, č. 2, s. 60 - 62.
KOČIŠ, Jozef: Bytčiansky zámok. Martin: Osveta, 1974. 188 s.
KRIŽANOVÁ, Eva: Sobášny palác v Bytči. In: Pamiatky a múzeá, 2004, č. 4, s. 10 - 16.
URBANOVÁ, Norma - VEĽASOVÁ, Ľubica: Thurzovský kaštieľ v Bytči. In: Pamiatky a múzeá, 2000, č. 1, s. 40 - 44.
www.bytca.sk
GPS
49.220703, 18.559161
49°13'14.5"N 18°33'33.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk