Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bzenica - Kostol sv. Alžbety
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bzenica, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
V roku 1663 obec vyplienili Turci. Po rekatolizácii bol kostol, ktorý pochádzal už z konca 13. storočia, zasvätený sv. Alžbete a slúžil až do roku 1937, kedy ho zbúrali a na jeho mieste postavili moderný rímskokatolícky Kostol sv. Alžbety. Posviacka sa konala 19. novembra 1939. [1] Je to moderná železobetónová stavba s vysokou vežou na priečelí. [2]
 

V interiéri je zariadenie zo starého kostola z konca 19. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] www.bzenica.sk (31.10.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s.244.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 244.
Bibliografia
www.bzenica.sk
GPS
48.528772, 18.742254
48°31'43.6"N 18°44'32.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk