Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bzince pod Javorinou - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Bzince pod Javorinou, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s romantickou úpravou postavený ako tolerančný bez veže v rokoch 1793 – 1795 na retardujúcej barokovej dispozícii. Fasáda a veža sú z roku 1895, riešené v romantickom štýle. Ide o sieňový priestor s polkruhovým uzáverom. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami a má novšiu vysunutú emporu s liatinovými stĺpmi a železnou neoklasicistickou mrežou. Veža postavená na osi hlavnej fasády je vtiahnutá do pôdorysu kostola. [1] Fasáda je členená lizénovým rámovaním a polkruhovo ukončenými oknami.
 

Oltár dvojstĺpového typu s volútovým štítom má v strede novší obraz Krista a topiaceho sa sv. Petra z druhej polovice 19. storočia. Neoklasicistická kazateľnica s oktogonálnym baldachýnom a rečnišťom má klasicistické rastlinné ornamenty. Rokokovo-klasicistická kamenná krstiteľnica kalichového tvaru má plochý ornamentálny reliéf rokajov a klasicizujúcu meandrovú pätku. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Bzince pod Javorinou - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 8/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 245.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 245.
Bibliografia
www.obecbzince.sk
GPS
48.786961, 17.769968
48°47'13.1"N 17°46'11.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk