Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bziny - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bziny, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1805 – 1811. Upravený bol v roku 1957. Jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, sakristiou a vstavanou vežou. [1] Fasády sú hladké. Veža je krytá zvonovitou prilbou.
 

Hlavný oltár s obrazom Immaculaty je od J. B. Klemensa. Voľný obraz Narodenia Panny Márie v pôvodnom ráme je z druhej polovice 18. storočia. [2] Na klenbe kostola sú obrazy zo života Ježiša Krista, ktoré namaľovali akademickí maliari Ignác a Biela Kolčákovci.
 

Pod chórom na bočných stenách sú umiestnené obrazy od akademickej maliarky Emílie Holej. Je to obraz Božieho Milosrdenstvaa obraz Matky ustavičnej pomoci. [3] Spovednica a krstiteľnica sú rokokové z druhej polovice 18. storočia. [4]
 

Bziny pôvodne patrili do farnosti v Dolnom Kubíne. V časoch Juraja Thurzu boli vo farnosti aj obce Vyšný Kubín, Kňažia, Medzibrodie, Záskalie, Jasenová, Valaská Dubová a Pokryváč. Od roku 1787 patrili Bziny do novozriadenej fary v Kňažej. Tento stav trval do roku 1858. [5]
 

11.apríla 1858 bolo sídlo fary prenesené do Bzín. Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Bzinách je postavený na mieste pôvodného kostola, ktorý bol zničený požiarom, zostala len východná časť a obraz Narodenia Panny Márie. Základný kameň súčasného kostola bol položený 11.júna 1805. Dokončený bol 28.9.1811. Posviacka kostola sa uskutočnila 28. októbra 1811. Pôvodné patrocínium, Narodenia Panny Márie bolo zmenené a dnes je kostol zasvätený Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 245.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 245 - 246.
[3] www.bziny.ocu.sk (31.10.2016)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 246.
[5 - 6] www.bziny.ocu.sk (31.10.2016)
Bibliografia
www.bziny.ocu.sk
GPS
49.226608, 19.322675
49°13'35.8"N 19°19'21.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk