Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bzovík - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bzovík, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1606 v prežívaní gotického priestorového cítenia. [1] Vznikol prístavbou k pôvodnej kaplnke. [2] Menšie úpravy na objekte sa uskutočnili v 18. storočí. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, severnou bočnou kaplnkou, ku ktorej sa z východnej strany pripája sakristia a s predstavanou vežou. Celý priestor je krytý valenou lunetovou klenbou s hrebienkami. Bočná severná kaplnka pristavaná k lodi sa s ňou spája segmentovým oblúkom a je krytá zdanlivou hrebienkovou klenbou. Podobne zaklenutá je aj malá obdĺžniková sakristia. Na južnej strane lode pribudovaná predsieň štvorcového pôdorysu je zaklenutá krížovou hrebienkovou klenbou. Predstavaná štvorhranná veža stojí na západnom priečelí. Okolo presbytéria sú odstupňované oporné piliere. [3] Celá stavba je orientovaná svätyňou na východ. Veža pochádza zo začiatku 18. storočia. [4] Zastrešená je vysokým ihlancom dosadajúcim na podstrešnú terčíkovú rímsu. Fasády celého sakrálneho objektu sú hladké.
 

Hlavný oltár z roku 1762 so stĺpovou architektúrou, chronostichonom a plastikami sv. Štefana kráľa a sv. Ladislava má na volútovom nadstavci plastiky anjelov. Stred vypĺňa olejomaľba so scénou Obeť sv. Štefana. Oltár opravil v roku 1923 významný spišský maliar Jozef Hanula. Ľavý bočný oltár z roku 1744 je barokový s točenými stĺpmi a s plastikami sv. Kataríny a Barbory. Pravý bočný oltár z roku 1744 je riešený podobne, s plastikami sv. Anny, Panny Márie a sv. Barbory. Uprostred nadstavca je malá olejomaľba. Kazateľnica je neskorobaroková, na parapete sú plastiky evanjelistov a barokový baldachýn z prvej polovice 18. storočia. Kamenná krstiteľnica je neskorogotická z čias okolo roku 1600, na polygonálnom noduse, s polygonálnym kalichom a neskorobarokovým dreveným vrchnákom z druhej polovice 18. storočia, na ktorom je súsošie Krstu Krista. Drevený barokový kríž s korpusom pochádza z polovice 18. storočia. [5] Interiér kostola je zdobený nástennými maľbami. [6]
 

Pri kostole je jaskynka Lurdskej Panny Márie a Mariánsky stĺp. Pri hlavnom vchode do kostola rastie chránený strom – lipa, ktorej vek sa odhaduje na viac ako 300 rokov. [7]
 

K farnosti pôvodne patrilo 11 filiálok. Dnes sem patria: Uňatín s Kostolom Krista Kráľa, hospodárska usadlosť sv. Jána Pavla II. na Ambrošovom laze s Kaplnkou sv. Františka Assiského, Kozí Vrbovok, Jalšovík, ako aj niekoľko roztratených samôt. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nové omietky dostal v roku 1957. Opravovaný bol v roku 1961. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce.
Fotogaléria
Bzovík - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Patrik Kunec 5/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 246.
[2] https://bzovik.fara.sk/historia/ (25.1.2023)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 246.
[4] https://bzovik.fara.sk/historia/ (25.1.2023)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 246.
[6 - 8] https://bzovik.fara.sk/historia/ (25.1.2023)
[9] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 246.
Bibliografia
www.obecbzovik.sk
GPS
48.318846, 19.090286
48°19'07.9"N 19°05'25.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk