Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bzovská Lehôtka - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bzovská Lehôtka, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistická kaplnka postavená v roku 1862. Upravovali ju v rokoch 1946 – 1947. Jednoloďová stavba s predstavanou vežou. V lodi je pruská klenba. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. Veža je krytá zvonovitou prilbou.
 

Výmaľba interiéru je od J. Hocka. Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 246.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 246.
GPS
48.413711, 19.130851
48°24'49.4"N 19°07'51.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk