Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Cabaj (Cabaj-Čápor) - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Cabaj-Čápor, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený na starších základoch v roku 1750. Reštaurovali ho v rokoch 1790 - 1791. Je to jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium a sakristia sú zaklenuté valenou klenbou s lunetami, loď má rovný strop. V západnej časti lode je murovaný chór s konvexným parapetom, dosadajúcim na piliere. Fasády sú členené lizénovým orámovaním. Veža je zakončená baňou. [1] Nad hlavným vchodom do kostola sa nachádza súsošie sv. Trojice. [2]
 

Súčasný interiér kostola nie je prevažne pôvodný. Z pôvodného interiéru sa zachoval klasicistický oltárny obraz sv. Trojice z konca 18. storočia, olejomaľba na plátne. [3]
 

Kostol je postavený z pálených tehál a z kameňa. Pôvodne bol pokrytý šindľom. Sakrálny objekt na začiatku nemal vežu. V roku 1789 pristavili drevenú vežu a umiestnili do nej dva malé zvony. Veža sa zvonením natoľko otriasala, že pukol predný kostolný múr. Murovanú vežu postavili až v roku 1791. [4]
 

Počas druhej svetovej vojny v roku 1944 bol kostol zasiahnutý a veľmi poškodený. Zrútil sa strop lode kostola. Ešte za vojny bol opravený, ale nie podľa pôvodného slohu, strop kostola je odvtedy rovný. [5]
 

Pod kostolom je krypta a okolo kostola cintorín. Vchod do krypty bol zvonku, vedľa veže zo strany sakristie. Vchod do krypty bol v polovici 20. storočia zamurovaný. Krypta bola určená pre rodinu Gebirth. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 247.
[2] www.cabajcapor.fara.sk/kostoly (10.2.2018)
[3] Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 opisuje pôvodné zariadenie. Hlavný oltár sv. Trojice bol klasicistický z čias stavby kostola. Bočný oltár bol klasicistický z čias prestavby kostola, jednoetážová architekúra s pilastrami, uprostred sa nachádzal obraz sv. Anny v pôvodnom ráme. Bočný oltár, pôvodne Troch kráľov, mal zachovanú stĺpovú architektúru z 18. storočia, v strede sa nachádzala novšia plastika Lurdskej Panny Márie. Kazateľnica bola klasicistická z čias prestavby kostola. GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 247., www.cabajcapor.fara.sk/kostoly (10.2.2018)
[4 - 6] www.cabajcapor.fara.sk/kostoly (10.2.2018)
Bibliografia
www.cabajcapor.sk
GPS
48.241349, 18.019053
48°14'28.9"N 18°01'08.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk