Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Cabaj (Cabaj-Čápor) - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Cabaj-Čápor, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková socha z druhej polovice 18. storočia.
Bibliografia
www.cabajcapor.sk



www.pamiatkynaslovensku.sk