Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čabalovce - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čabalovce, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v roku 1741. Po druhej svetovej vojne bol obnovený a čiastočne pozmenený. V pôdoryse sa opakuje schému gréckokatolíckych drevených trojpriestorových kostolov s presbytériom, štvorcovou loďou a babincom. Presbytérium je zaklenuté plochou kupolou, loď valenou klenbou s lunetami. Fasáda je členená lizénami s rímsovými hlavicami, v priečelí má vystupujúci rizalit babinca, zakrytý pultovou strechou, opierajúcou sa o vežu, ktorá je zakončená barokovou cibuľou. [1]
 

Hlavný oltár baldachýnového typu pochádza z polovice 18. storočia. Ikonostas s bielo-zlatou polychrómiou je dvojetážový, v horných arkádach sú obrazy apoštolov, v dolnom rade sú výjavy z Nového zákona. Po stranách kráľovskej brány a bočných vchodov sú veľké obrazy zo začiatku 19. storočia od M. Mankoviča. [2]
 

Murovaná zvonica stojaca pred kostolom, tvorí súčasne vchod do ohradeného priestoru bývalého cintorína. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 252.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 252.
GPS
49.228490, 21.966013
49°13'42.6"N 21°57'57.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk