Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Cabov - Chrám Narodenia Presvätenej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Cabov, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1804. Neskoršieho ho upravovali. Podľa iného zdroja vznikol v roku 1780. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Fasády sú hladké, pri prechode uzáveru do lode konkávne zaoblené. [1] Veža je krytá barokovou baňou.
 

V interiéri je baldachýnový hlavný oltár s ikonostasom, ktorého fragment pochádza z prvej polovice 19. storočia. Kazateľnica je klasicistická z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 247.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 247.
Bibliografia
www.cabov.sk
GPS
48.804189, 21.641863
48°48'15.1"N 21°38'30.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk