Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čachtice - Draškovičov kaštieľ
Lokalita
obec Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskororenesančný kaštieľ z roku 1668. Rozšírený bol koncom 17. storočia. Pôvodne to bola jednokrídlová dvojpodlažná stavba s otvorenou arkádovou chodbou na prízemí záhradnej fasády, na osi prestúpená širokým blokovým vstupným rizalitom. Koncom 17. storočia pristavali druhé poschodové krídlo s predstavaným bočným schodišťom. V hlavnej sále sú zvyšky renesančného krbu z konca 16. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. V rokoch 1954 – 1958 bol kaštieľ adaptovaný na kultúrny dom. [2]
 

Čachtice – kaštieľ (č. ÚZPF 1202/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2016. Autori: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Tomáš Janura, PhD., PhDr. Jana Oršulová, Ing. Miroslav Matejka. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Kaštieľ slúži aj ako múzeum.
 

Čahctice - Múzeum

Prístup
Stojí v severnej časti obce. Nachádza sa vedľa Kostola sv. Ladislava.
Fotogaléria
Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Oto Tomeček 7/2018Čachtice - Draškovičov kaštieľ (v pozadí veža Kostola sv. Ladislava) foto © Oto Tomeček 7/2018Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Oto Tomeček 7/2018Čachtice - doska z ružového mramoru pôvodne umiestnená v kaplnke kaštieľa, dnes sa nachádza v podbráni foto © Oto Tomeček 7/2018Čachtice - detail erbu Forgáchovcov foto © Oto Tomeček 7/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 255.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 255.
[3] www.pamiatky.sk (28.4.2023)
Bibliografia
JANURA, Tomáš – ZVAROVÁ, Zuzana: Kaštieľ Draškovičovcov v Čachticiach. In: Pamiatky a múzeá, 2020, č. 4, s. 9 – 15.
KRIŽANOVÁ, Eva - TAKÁTSOVÁ, Júlia: Kaštiele v Čachticiach. In: Pamiatky a múzeá, 1996, č. 4, s. 24 - 27.
www.cachtice.sk
www.muzeumtn.sk
GPS
48.715064, 17.785835
48°42'54.2"N 17°47'09.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk