Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čachtice - Kostol sv. Ladislava
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol s barokovými úpravami. Kamenný opevňovací múr s neskorogotickým sedlovým portálom z roku 1496 ohraničuje priestranstvo okolo kostola s cintorínom a kaplnkou. Opevnený priestor spája s budovou fary oblúkový kamenný most cez cestu. [1]
 

Kostol bol postavený v rokoch 1373 – 1390. [2] Dal ho postaviť vojvoda Ctibor I.. Mal jednu kostolnú loď s veľkými oknami a na streche malú sedlovú vežičku s prilbicou. V 17. storočí ho prestavali, rozšírili a zbarokizovali. [3] V roku 1759 bol opäť zbarokizovaný. Veža bola predstavaná na osi hlavnej fasády v rokoch 1680 – 1687. [4] Pre chybné základy ju v prvej polovici 18. storočia zbúrali a postavili novú. V roku 1756 v nej bolo šesť zvonov. Na vojnové ciele armáda v roku 1916 zobrala štyri a v súčasnosti je vo veži päť zvonov. [5] V roku 1852 bola veža zvýšená. [6]
 

Baroková stavba má 4 podlažia. Pod vežou je hrobka s viac ako 50 rakvami významnejších mešťanov. [7]
 

Jednoloďový obdĺžny priestor je zaklenutý tromi poľami pruskej klenby s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy vtiahnutých pilierov. [8] V súčasnosti má desať veľkých okien. Na vonkajšej severnej stene odkryli v roku 1940 pôvodné gotické okno. [9] Presbytérium s lunetovým päťbokým uzáverom má dve polia krížovej klenby. Organový chór na dvoch pilieroch s konvexne-konkávnym parapetom je podklenutý krížovými klenbami. Barokizované fasády sú zosilenené opornými piliermi, na západnej strane dominuje vysoká veža, členená pilastrami a rímsami na tri poschodia a zakrytá je dvojitou cibuľovitou strechou. Na južnej strane lode je kamenný renesančný bočný portál s vyrezávanými ornamentálnymi dvermi zo 17. storočia. Hlavný vstup do kostola je z južnej a severnej strany veže kamenným barokovými portálmi s rozoklaným frontónom (1697). [10]
 

Hlavný oltár je neskorobarokový z roku 1787, stĺpového typu a volútovým štítom, uprostred obraz sv. Ladislava a na bokoch sochy sv. Petra a Pavla. Kazateľnica je z roku 1787, na oválnom parapete rečnišťa sú reliéfy Dobrého pastiea a Ustanovenia Petra. Organová skriňa s rokajovou ornamentikou z roku 1753. Krstiteľnica je kamenná klasicistická so súsoším Krstu Krista z konca 18. storočia. V presbytériu je mramorový renesančný epitaf Krisštofa Országha z roku 1567. Na vonkajšej strane kostola je barokový epitaf rodiny Forgáchovcov z roku 1745. [11] Pod kostolom sú tri hrobky. [12] Barokový zvon je z roku 1754 od bratislavského zvonolejára J. Christelliho. Dva zvony sú od trnavského zvonolejára K. Zadla, jeden datovaný rokom 1831. [13]
 

Pri kostole stojí gotická kaplnka sv. Antona Paduánskeho zo začiatku 14. storočia. [14]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí na vyvýšenom mieste v strede obce.
Fotogaléria
Čachtice - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 1988Čachtice - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 1988Čachtice - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 1988Čachtice - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 1988Čachtice - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 1988Čachtice - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 1988Čachtice - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 1988Čachtice - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 1988Čachtice - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 1988Čachtice - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 1988Kostoly Čachtice - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 1988
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 256.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 256.
[3] www.cachtice.sk (7.11.2013)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 256.
[5] www.cachtice.sk (7.11.2013)
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 256.
[7] www.cachtice.sk (7.11.2013)
[8] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 256.
[9] www.cachtice.sk (7.11.2013)
[10] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 256.
[11] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 256 - 257.
[12] www.cachtice.sk (7.11.2013)
[13 - 14] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 257.
Bibliografia
www.cachtice.sk
GPS
48.715510, 17.786629
48°42'55.8"N 17°47'11.9"E



www.pamiatkynaslovensku.sk