Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čachtice - zvonica
Lokalita
obec Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková zvonica z druhej polovice 18. storočia s trojuholníkovým pôdorysom. Stavba má na všetky strany otvorenú hladkú polkrukovú arkádu. V strede jej voľného priestoru je novodobý drevený kríž. [1] Hlas jej zvona bolo počuť v čase moru, cholery, požiarov a iných nešťastí. [2]
 

Pivnica pod umieráčikom je tradičná pivnica Čachtíc, ktorá slúžila už v 15. storočí v čase mieru i vojny. Uskladňovalo sa v nej ovocie, zelenina, mäso a víno. V Čachticiach sa vynikajúco darilo ovociu a vínnej réve, z ktorej víno „od čias Mateja Korvína“, putovalo na stoly uhorských kráľov. Bolo to najmä zásluhou pána Čachtíc, palatína Michala Országha z Gut. Kvalitu vína ocenila aj Mária Terézia, keď si objednala do Viedne 85 čachtických okovov. Vyvážali ich na vozoch alebo pltiach dolu Váhom. Čachtický okov bol drevený 48 l sud. V stredoveku tok rieky pretekal od Nového Mesta nad Váhom po Piešťany dvoma korytami, pričom cez Čachtice tiekol v súčasnom koryte riečky Dudváh. [3]
 

Pivnice vyhĺbené do sprašovej pôdy slúžili v dobe nebezpečenstva a vojny ako úkryty. Dosahovali dĺžku niekoľkých kilometrov a výšku až troch poschodí. Do niektorých častí sa dalo vojsť iba štvornožky alebo plaziačky, pre ľahšiu obranu pred prenasledovateľmi. V podzemí sa nachádzali križovatky a sály. V pivniciach sa ľudia museli zdržiavať aj dlhšiu dobu, prípadne byť kedykoľvek pripravený ujsť pod zem do bezpečia. [4] Čachtice sú známe svojimi rozsiahlymi pivnicami a katakombami.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí nad cestou v blízkosti západnej strany kostolnej pevnosti. [5]
Fotogaléria
Čachtice - zvonica foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - zvonica foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - pivnica pod zvonicou foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - pivnica pod zvonicou foto © Hana Farkašová 10/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 257.
[2] www.cachtice.sk (22.2.2015)
[3 - 4] Informačná tabuľa v teréne. (10/2014)
[5] www.cachtice.sk (22.2.2015)
Bibliografia
www.cachtice.sk
GPS
48.715654, 17.785835
48°42'56.4"N 17°47'09.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk