Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čáčov (Senica) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Senica, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v roku 1864. Sieňový priestor s polygonálnym uzáverom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenou klenbou a rovným stropom. Nad vstupom a dvoma stranami lode sa tiahne empora. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. [1] Loď má lomené okná. Presbytérium má oporné piliere. Veža je zakončená nízkou zvonovitou prilbou s krásnou laternou so zvonom.
 

Oltár s obrazom od maliara Tollera z roku 1878. Drevená kazateľnica pochádza z 19. storočia.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Čáčov je mestská časť Senice.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 254.
GPS
48.676912, 17.333422
48°40'36.9"N 17°20'00.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk