Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čadca - Kalvária
Lokalita
obec Čadca, okres Čadca, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kamenné súsošie, ohradené reťazovým plotom, je zostavené z dvoch časovo navzájom nesúvisiacich častí. Staršiu predstavuje trojica postáv pod krížom. Na konvexne vydutom podstavci s bohato profilovanou rímsou stoja po bokoch sochy Panny Márie a sv. Jána. Na strednej vyvýšenej časti pri päte kríža kľačí Mária Magdaléna. V kartuši pod Pannou Máriou je vpísané ANNO a pod sv. Jánom 1822 (?). (V datovaní nie je dobre čitateľná posledná číslica). Strednú časť podstavca pod Máriou Magdalénou dotvára reliéf vo volútovom orámovaní, s motívom skrúteného hada s lebkou a hnátom. [1]
 

Súsošie je stvárnené barokovou dynamikou, vyjadrenou kontrapostom postáv a expresívnym výrazom tvárí. Neproporčne veľký korpus Krista na mohutnom kríži pochádza pravdepodobne z obdobia okolo roku 1930. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav súsošia je dobrý.
Prístup
Je situovaná v lipovej aleji pri chodníku, ktorý vedie k farskému kostolu. [3]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 131.
[2 - 3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 131.
Bibliografia
www.mestocadca.sk
GPS
49.438443, 18.791536
49°26'18.4"N 18°47'29.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk